Onderhoud aan de molen

Swartbroek, 4 april 2023

De komende dagen wordt er door de firma Adriaens Molenbouw hard gewerkt aan het onderhoud van de molen. De roeden worden doorgehaald om geschuurd en geschilderd te worden en de baard wordt geschilderd alsmede de raamkasten en deuren op de galerij. Hier en daar moet het metsel-voegwerk vernieuwd worden. De molenaar Peter Stultiens maakt van deze gelegenheid gebruik om de molensteen open te breken en te scherpen. De werkzaamheden leveren mooie plaatjes op. Binnenkort is molen De Hoop weer helemaal klaar voor het voorjaar, de open dagen en de bezoekers.