Molen De Hoop en het jaar 2020

Door alle veiligheidsmaatregelen in verband met corona was het voor Molen de Hoop een jaar zonder open dagen, rondleidingen en exposities. Hopelijk komt er in 2021, door de komst van het vaccin, meer perspectief om de bezoekers weer welkom te heten.

Uiteraard heeft de molen zelf niet stil gestaan. Er is en wordt volop gemalen door de molenaar en ook aan het onderhoud van de molen is flink doorgewerkt.
Zo zijn het afgelopen jaar alle ramen en de wieken geschilderd, is de kap vogeldicht gemaakt en er is een compleet nieuwe kruibok geplaatst.

De Molenstichting Gebroeders Adriaens wenst onze leden en iedereen die de molens in Nederland een warm hart toedragen, fijne feestdagen en een gelukkig 2021 en hopelijk weer tot ziens in molen De Hoop.