Molen De Hoop en de molenmakersfamilie Adriaens

Het eerste traceerbare contact van de molenmakersfamilie Adriaens met molen De Hoop dateert van 1938. Willem Adriaens en zijn zoon Willy restaureren in dat jaar de molen grondig en brengen onder andere het Van Busselwieksysteem aan. Het is de periode dat Willem Adriaens verschillende restauraties in opdracht voor Van Bussel uitvoert. Een jaar later beginnen Willem en Willy aan de restauratie van molen De Brak in Sluis. Het is de molen waar zoon Willy op 19-jarige leeftijd verongelukt.

Willem’s jongste zonen Jan en Sjors zijn dan 17 en 15 jaar oud. Al snel wordt duidelijk dat Jan zijn opleiding op de mulo vlak voor zijn eindexamen moet stoppen om met een baan bij een plaatselijke landbouwcoöperatie te zorgen voor extra inkomsten voor het gezin. Tot verwondering van zijn broer Jan ontpopt de jonge Sjors zich al snel tot een volwaardige kracht in het bedrijf. Ze krijgen het druk in de oorlog. Brandstof wordt steeds schaarser en veel moleneigenaren willen hun molens weer bedrijfsklaar hebben om op de wind te kunnen malen.

Willem’s jongste zonen Jan en Sjors zijn dan 17 en 15 jaar oud. Al snel wordt duidelijk dat Jan zijn opleiding op de mulo vlak voor zijn eindexamen moet stoppen om met een baan bij een plaatselijke landbouwcoöperatie te zorgen voor extra inkomsten voor het gezin. Tot verwondering van zijn broer Jan ontpopt de jonge Sjors zich al snel tot een volwaardige kracht in het bedrijf. Ze krijgen het druk in de oorlog. Brandstof wordt steeds schaarser en veel moleneigenaren willen hun molens weer bedrijfsklaar hebben om op de wind te kunnen malen.

In 1955 volgt de tweede grote restauratie van molen De Hoop door vader Willem en zijn jongste zoon Sjors. De molen is dan nog een beltmolen. Vanaf 1960 raakt de molen in onbruik. In 1966 koopt Jan Adriaens de molen op een openbare veiling. Jan en Sjors Adriaens hebben na het overlijden van hun vader Willem, samen het molenmakersbedrijf Gebroeders Adriaens opgericht. Jan doet zoveel mogelijk de zakelijke dingen en Sjors is de molenmaker. Eigenlijk wil Jan onderdelen van de molen gebruiken voor andere reparaties maar Sjors houdt dat steeds tegen. Hij vindt dat de molen als stellingmolen weer gerestaureerd moet worden en uiteindelijk lukt het hun om de molen op de monumenten lijst te krijgen en met veel subsidie van verschillende zeer welwillende instanties in de periode van 1982 tot en met 1987 te restaureren. De molen is dan privé-eigendom van Jan en Sjors.

Als Jan Adriaens in 2006 overlijdt wordt niet lang daarna door Sjors Adriaens en de kinderen van Jan en Sjors de molenstichting Gebroeders Adriaens opgericht om samen met de vrijwillige molenaar Peter Stultiens het voortbestaan van molen De Hoop te garanderen. Vanaf 2013 volgt de de derde grote restauratie door Adriaens Molenbouw en leden van de molenstichting. Sjors Adriaens overlijdt op 90-jarige leeftijd in 2015. Zijn zonen Wim en Ron verzekeren het voortbestaan van de molenmakerstraditie in de firma Adriaens Molenbouw.