De wederopbouw

De molen heeft dan inmiddels 25 jaar stil gestaan. De gebroeders Adriaens besluiten om de molen volledig te gaan renoveren. De status van rijksmonument wordt aangevraagd en in 1980 toegekend. Het heeft veel voeten in de aarde voordat de minister van CRM op 31 januari 1979 de vereiste vergunning geeft tot de renovatie van de molen tot stellingmolen. Dit idee komt van de toenmalige vice voorzitter van de Molenstichting Limburg Ing. P.M.J. van Hooff.

In verband met plannen in Swartbroek om nieuwe woningen te bouwen in de molenbiotoop wordt eerst overwogen om de molen te verplaatsen. Op voorstel van van Hooff wordt besloten de molen ter plaatse te handhaven en het achtkant op een hoge gemetselde onderbouw te plaatsen. Ook wordt aan het verzoek van de Molenstichting voldaan om de nieuwe woningen in de nabijheid van de molen als laagbouw uit te voeren. In 1981 wordt gestart met de renovatie. Allereerst wordt de molenbelt verder afgegraven en wordt de gemetselde onderbouw met zes meter verhoogd.

De molen wordt weer een stellingmolen

Na een grondige restauratie is de molen in 1984 weer maalvaardig. Wil Fijten wordt de molenaar. Op 26 april 1986 wordt de molen feestelijk geopend. Het gaat lang goed met de molen en zeker als Peter Stultiens vrijwillige molenaar op de molen wordt is het voortbestaan gegarandeerd.

Zorgen over de molen

Inmiddels wordt de molen op de begane grond en de 1e zolder steeds meer gebruikt voor opslagplaats en elektrisch reinigen en malen. Het zijn geen activiteiten die de molen en zijn omgeving ten goede komen.

In verband met plannen in Swartbroek om nieuwe woningen te bouwen in de molenbiotoop wordt eerst overwogen om de molen te verplaatsen. Op voorstel van van Hooff wordt besloten de molen ter plaatse te handhaven en het achtkant op een hoge gemetselde onderbouw te plaatsen. Ook wordt aan het verzoek van de Molenstichting voldaan om de nieuwe woningen in de nabijheid van de molen als laagbouw uit te voeren. In 1981 wordt gestart met de renovatie. Allereerst wordt de molenbelt verder afgegraven en wordt de gemetselde onderbouw met zes meter verhoogd.

De molen wordt weer een stellingmolen

Na een grondige restauratie is de molen in 1984 weer maalvaardig. Wil Fijten wordt de molenaar. Op 26 april 1986 wordt de molen feestelijk geopend. Het gaat lang goed met de molen en zeker als Peter Stultiens vrijwillige molenaar op de molen wordt is het voortbestaan gegarandeerd.

Feestelijke opening van de molen op 26 april 1987.

Zorgen over de molen

Inmiddels wordt de molen op de begane grond en de 1e zolder steeds meer gebruikt voor opslagplaats en elektrisch reinigen en malen. Het zijn geen activiteiten die de molen en zijn omgeving ten goede komen.

Molenstichting Gebroeders Adriaens

Na het overlijden van Jan Adriaens in 2006 wordt door de kinderen Jan Adriaens en Sjors Adriaens in 2008 de Molenstichting Gebroeders Adriaens opgericht. Deze Stichting stelt het behoud en het onderhoud van molen De Hoop ten doel waarbij voorop staat dat de molen zijn oorspronkelijke functie als koren­molen blijft uitvoeren. Het huurcontract met Wil Fijten wordt beëindigd en aan Peter Stultiens wordt als vrijwillige molenaar het dagelijks beheer van de molen toevertrouwd. Vanaf 2008 is er jaarlijks met subsidies van RACM, provincie Limburg en de Gemeente Weert het meest noodzakelijke onderhoud verricht.

Molenstichting Gebroeders Adriaens

Na het overlijden van Jan Adriaens in 2006 wordt door de kinderen Jan Adriaens en Sjors Adriaens in 2008 de Molenstichting Gebroeders Adriaens opgericht. Deze Stichting stelt het behoud en het onderhoud van molen De Hoop ten doel waarbij voorop staat dat de molen zijn oorspronkelijke functie als koren­molen blijft uitvoeren. Het huurcontract met Wil Fijten wordt beëindigd en aan Peter Stultiens wordt als vrijwillige molenaar het dagelijks beheer van de molen toevertrouwd. Vanaf 2008 is er jaarlijks met subsidies van RACM, provincie Limburg en de Gemeente Weert het meest noodzakelijke onderhoud verricht.